Advantage
for your Windows

애드읜 브랜드는 수년 동안 가정용 직물과 부드러운 가구 시장에서 눈에 띄는 성과를 보여주고 있다. 그것은 많은 제조공정과 디자인 및 색상을 사용하여 다양하고 폭넓은 커튼과 장식용 직물의 컬렉션을 제공한다.
애드윈은 당신의 창문을 더욱 돋보이게 해줍니다. 애드읜 컬렉션은 유럽 및 극동에 이르기까지 많은 홈패션 소매점과 인테리어 디자인 스튜디오에서 만나보실 수 있습니다. 애드윈 커튼과 직물은 많은 인테리어 디자인에 이용할 수 있도록 다양한 색상과 디자인과 재료들을 제공합니다.

왜 애드윈인가

쇼 연락처

전 세계의 20개국 이상에 있는 애드윈

애드윈은 현지의 언어와 환경과 시장의 지식을 가진 판매 대리인의 의해 유통됩니다

Menu languages

저희에게 연락 주세요

Contact

CZECH REPUBLIC – head office
Českomoravská textilní s.r.o., Pražská 55b, 679 61 Letovice, Czech Republic
구글 지도에 표시

Ing. Robert Bula
M (+420) 777699711, T (+420) 516499711, 516499721, F (+420) 516499718
e-mail: rbula@cmtex.cz, cmtex@cmtex.cz

Contact us

Contact

SLOVAK REPUBLIC
Českomoravská textilní s.r.o., Pražská 55b, 679 61 Letovice, Czech Republic
구글 지도에 표시

Jan Škranc
M (+421) 910902552, (+420) 604123554, T (+420) 516499723, F (+420) 516499718
e-mail: jskranc@cmtex.cz

Contact us

Contact

GERMANY
Ceskomoravska textilni GmbH, Prazska 55b, 679 61 Letovice, Tschechische Republik

Kateřina Šulc
T (+49) 1804023946, (+420) 516499715, F (+420) 516499718
e-mail: ksulc@cmtex.cz

Contact us

Contact

GREAT BRITAIN
Art of the Loom, Unit 16, Deanfield Drive, Link 59 Business Park, BB7 1QJ Clitheroe, Great Britain
Show on Google Maps

Charlotte Thornber
T +44 (0) 1200427744 , F +44 (0) 1200428800
e-mail: charlottethornber@artoftheloom.co.uk

Contact us

Contact

NORTHERN IRELAND
Ceskomoravska textilni Ltd, Prazska 55b, 679 61 Letovice, Czech Republic
Show on Google Maps

ADWIN team
M (+420) 777699712 , T (+420) 516499712, F (+420) 516499718
e-mail: order@adwin-products.com

Contact us

Contact

DENMARK
Kærsangervej 29, DK-6100 Haderslev, Denmark
Show on Google Maps

Egon Bjerg
M (+45) 40103400, T (+45) 40103400, F (+45) 75507116
e-mail: ebjerg@adwin-products.com

Contact us

Contact

SVEDEN
Kærsangervej 29, DK-6100 Haderslev, Denmark
Show on Google Maps

Egon Bjerg
M (+45) 40103400, T (+45) 40103400, F (+45) 75507116
e-mail: ebjerg@adwin-products.com

Contact us

Contact

NORWAY
Kærsangervej 29, DK-6100 Haderslev, Denmark
Show on Google Maps

Egon Bjerg
M (+45) 40103400, T (+45) 40103400, F (+45) 75507116
e-mail: ebjerg@adwin-products.com

Contact us

Contact

FINLAND
Kærsangervej 29, DK-6100 Haderslev, Denmark
Show on Google Maps

Egon Bjerg
M (+45) 40103400, T (+45) 40103400, F (+45) 75507116
e-mail: ebjerg@adwin-products.com

Contact us

Contact

FAROE ISLAND
Kærsangervej 29, DK-6100 Haderslev, Denmark
Show on Google Maps

Egon Bjerg
M (+45) 40103400, T (+45) 40103400, F (+45) 75507116
e-mail: ebjerg@adwin-products.com

Contact us

Contact

ESTONIA
Kærsangervej 29, DK-6100 Haderslev, Denmark
Show on Google Maps

Egon Bjerg
M (+45) 40103400, T (+45) 40103400, F (+45) 75507116
e-mail: ebjerg@adwin-products.com

Contact us

Contact

LITHUANIA
Kærsangervej 29, DK-6100 Haderslev, Denmark
구글 지도에 표시

Egon Bjerg
M (+45) 40103400, T (+45) 40103400, F (+45) 75507116
e-mail: ebjerg@adwin-products.com

Contact us

Contact

LATVIA
Kærsangervej 29, DK-6100 Haderslev, Denmark
구글 지도에 표시

Egon Bjerg
M (+45) 40103400, T (+45) 40103400, F (+45) 75507116
e-mail: ebjerg@adwin-products.com

Contacte-nos

Kontakt

PORTUGAL
R. 5 de Outubro, 2760, 4430-807 AVINTES (V. N. GAIA), Portugal
Ver em Google Maps

WOOF & FABRICS, TEXTEIS, LDA.
T (+351) 227864080
e-mail: geral@woofabrics.pt

Contact us

Contact

SPAIN
C /. Bellavista, 14, 03801 Alcoy, Alicante, Spain
구글 지도에 표시

Javier Miro
M (+34) 695580066, T (+34) 629865200, F (+34) 965545183
e-mail: tmiro@textilesmiro.com

Contact us

Contact

HUNGARY
PANDORA HOME Kft., Ujpesti rakpart 8, H-1137 Budapest
Show on Google Maps

Dóra Sápi
M (+36) 705757113 , T (+36) 12107246
e-mail: rendeles@pandorahome.hu

Contact us

Contact

ROMANIA
SC DECOSISTH SRL, 6, Parcul Feroviarilor street, 400054 Cluj - Napoca
Show on Google Maps


M (+40) 0727558831 , T (+40) 730102718
e-mail: contact@decosisth.ro

Contact us

Kontakt

PEOPLE´S REPUBLIC OF CHINA
RM 2113, 21/F, LANDMARK NORTH 39 LUNG SUM AVE
SHEUNG SHUI NT, HONG KONG
Show on Google Maps

Alan Fung
T (+852) 93795595
e-mail: alansuper59@hotmail.com

Contact us

Kontakt

HONG KONG
RM 2113, 21/F, LANDMARK NORTH 39 LUNG SUM AVE
SHEUNG SHUI NT, HONG KONG
Show on Google Maps

Alan Fung
T (+852) 93795595
e-mail: alansuper59@hotmail.com

Contact us

Kontakt

SOUTH KOREA
2F Jeongsoo Bldg., 42, Yangjaecheon-ro 21-gil, Seocho-gu, Seoul, South Korea
구글 지도에 표시

E. F. WORLD, Mike Moon

Contact us

Contact

REPUBLIC OF AUSTRIA
Pražská 55b, 679 61 Letovice, Czech Republic
구글 지도에 표시

Kateřina Šulc
M (+43) 6644627816, T (+420) 516499715, F (+420) 516499718
e-mail: ksulc@cmtex.cz

Contact us

Contact

TAIWAN
4F-9, No. 1-2, Bau An Street, Taipei 103, Taiwan
구글 지도에 표시

Michael Wu
M (+886) 937077931, T (+886) 225532772, F (+886) 225532943
e-mail: mikewu72@ms72.hinet.net